กรุงเทพฯ

33/28 ซอยธนาคูณ ถนนบรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Tel: 080-576-5555, 080-546-8888
02-887-8441, 02-887-8461,
02-887-9215
Fax: 02-887-9592
Email: info@matratharn-scales.com

ลำปาง

373-381 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว
ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

Tel: 054-221-422, 054-221-933,
054-221-552, 054-228-867 - 69
Fax: 054-316-408
Email: info@matratharn-scales.com
© 2009 Matratharn Scales Ltd.,Part. All rights reserved.