สอบถามรายละเอียดได้ที่

กรุงเทพฯ 33/28 ซอยธนาคูณ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
Tel:  080-576-5555, 080-546-8888, 02-887-8441, 02-887-8461, 02-887-9215   Fax:  02-887-9592

ลำปาง 373-381 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
Tel:  054-221-422, 054-221-933, 054-221-552, 054-228-867 - 69   Fax:  054-316-408
© 2009 Matratharn Scales Ltd.,Part. All rights reserved.